– Bare fantasien setter grenser for hva det kan søkes tilskudd til

Fellesnemnda for Senja 2020 har satt av 100.000 kroner til å bygge kultur i den nye kommunen.

Bli kjent-midler. – Med bli-kjent midlene ønsker vi å legge til for samarbeid og felles aktiviteter tvers av dagens kommunegrenser, sier Åsta Sortland om de 100.000 kronene fellesnemnda for Senja kommune har satt av i bli kjent-midler.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– For å lykkes med en kommunesammenslåing er det viktig at man blir kjent med hverandre og bygger kultur på tvers av dagens kommunegrenser, sier Åsta Sortland.

I forbindelse med Senja 2020 leder hun delprosjektet som handler om identitet, symboler og felles kultur. Derfor er hun nå glad for å kunne gå ut med at fellesnemnda for Senja kommune har satt av 100.000 kroner i «bli kjent-midler». Dette er en pengepott som lag, foreninger og innbyggere kan søke etter for å kunne arrangere arrangementer og aktiviteter.

Tid sammen

Med bli kjent-midlene er ønsket i å legge til for samarbeid og felles aktiviteter tvers av dagens kommunegrenser.

– Mange kjenner nok hverandre fra før, men mye av forenings- og organisasjonsarbeidet foregår innenfor en kommune. Gjennom disse midlene kan man få mulighet til bli kjent med hva som finnes av ulike aktiviteter, tilbud og arrangementer i hele den nye kommunene, samtidig som man blir kjent med hverandre og lærer av hverandre gjennom samarbeid, sier Sortland.

Målgruppen er innbyggere i alle kommunene. Frivillige lag/organisasjoner, institusjoner og privatpersoner med tilhørighet til eller bostedsadresse i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kan søke etter bli kjent-midler.

– Bare fantasien setter grenser for hva det kan søkes om tilskudd til, så lenge det er innenfor retningslinjene vi har satt. Det kan være kulturarrangement, sport- og idrettsaktiviteter, pensjonisttreff, felles klasseturer med mere, sier Sortland.

Oppfordrer til å søke

Hovedkriteriet for å søke tilskudd er at planlegging og gjennomføring av arrangement eller aktivitet involverer krefter i flere av kommunen, og at målgruppen er innbyggere i alle kommunene. Taket per søknad er satt til 10.000 kroner.

– Vi har fått en god del søknader allerede, men det er rom for flere, sier Sortland, som oppfordre innbyggerne til å hove seg rundt og utforme noen kreative søknader.

Søknadsfristen er 1. desember.