Skal ta stilling til kritikk-spørsmål

22. november kan Lenvik kommunestyre komme til å rette kritikk mot rådmannen i Lenvik.

Forvaltningsrapport: Lenvik kommune har hatt mye styr i forbindelse med helsekjøpssaken. Nå skal kommunestyret ta stilling til om det atter en gang skal rettes kritikk imot rådmannen i forbondelse med en anskaffelsessak. Foto: Trond Sandnes  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Bakgrunnen er KomRev Nords gjennomgang av seks anskaffelser som Lenvik kommune gjennomførte i en periode fra 2014 til 2016. Revisjonsselskapets konklusjon er at kommunen i noen av de undersøkte kjøpene ikke overholdt anskaffelsesregelverket, samt at regelverket for offentlige anskaffelser ikke er fullt ut overholdt for noen av kjøpene.

Kjøpene det gjelder er anskaffelsen av arkitekttjenester i forbindelse med prosjektene «Nye Gibostad barnehage», «Ny brannstasjon», «Gamle Finnsnes undgomsskole» og «Silsand barneskole». Sørli Arkitekter mottok til sammen 1,1 millioner kroner for sine rådgivende tjenester.