Glad for å ha unngått kutt

Avverget kutt innen skole og barnehage i Lenvik.

Glad. Bjørn Richard Pedersen (Sp), leder av utvalg for oppvekst og kultur i Lenvik kommune, er svært fornøyd med å ha avverget kutt innafor "sitt" område.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Da rådmannen la frem sine forslag for å få et 2019-budsjett i havn, lå det inne et kutt på 300.000 kroner innen skole og 300.000 kroner innen barnehage. Nå, etter at Høyre, Frp, KrF og Sp har fått Ap med på laget i et felles budsjettforslag, er det klart at rådmannens foreslåtte kutt er nullet ut.


Tidligere har det med hvert gått ei kule varmt — nå har «rivalene» kakket seg på lag om budsjettet

Historisk budsjettsamarbeid i Lenvik mellom Ap og grupperinga bestående av Høyre, Frp, KrF og Sp.


Det er Bjørn Richard Pedersen (Sp), leder av utvalg for oppvekst og kultur i Lenvik, glad for.

– Vårt område var nok i utgangspunktet det som kom mest skånsomt ut i rådmannens budsjettforslag, men det var viktig for oss å unngå kutt innen grunnskole og barnehage. Jeg er veldig glad for at vi klarer å opprettholde det driftsnivået vi har hatt, sier Pedersen.

Et annet moment han er fornøyd med er at budsjettforslaget tar til orde for å øke den kommunale andelen til idrettsanlegg med to millioner kroner. Med det blir den totale potten på 2,45 millioner kroner.

– Vi har flere utbygginger som står for tur i Lenvik, blant annet hallen på Silsand som skal ha sitt. De to ekstra millionene er med på å forkorte ventetida på å få utbetalt kommunens andel.


– Ikke annet å gjøre enn å ønske Ap lykke til med sitt nye ekteskap

Gruppelederen i Senjalista er ikke sur, men stusser over budsjettforliket mellom Ap og den tidligere posisjonen.