Miljøverntiltak i vassdragene:

Rensker elvene for oppdrettsfisk

Med harpun, snorkel og dykkemaske gjør de elvene svært så utrygge for rømt oppdrettslaks.

Tar ut fisk: Her har Rune Muladal skutt en oppdrettslaks på 8,2 kilo i Løksebotnelva med harpun. Muladal har undersøkt 10–12 vassdrag i Troms. Totalt har de skutt ut 40–50 rømt fisk.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Naturtjenester i Nord AS jobber på oppdrag fra fylkesmannen for å kartlegge gytebestanden i vassdragene. I tillegg har de på oppdrag fra Fiskeridirektoratet jobben med å fjerne rømt oppdrettsfisk.

Viktig å ta rømt fisk ut

Folkebladet traff daglig leder Rune Muladal i Løksebotnelva i Salangen i slutten av oktober. Det er andre gang i høst de har vært i dette vassdraget. Med harpun tok han ut tre rømt laks denne dagen, den største på 8,2 kilo.