– Godt fornøyd med sildesesongen

Silda skaper stor aktivitet i Senjahopen. Onsdag lå tre snurpere ved kaia for å losse fangst ved Nergård Sild.

FULLT VED KAIA: Onsdag lå Skagøysund, Arnøytind og Asbjørn Selsbane ved kai for å losse sild i Senjahopen. Daglig leder Oddgeir Simonsen klager ikke over tilgangen.   Foto: Odd Remi Simonsen

nyheter

– Vi er godt fornøyd med sesongen så langt. Tilgangen på råstoff er upåklagelig. Det fiskes godt både vest i havet og nord for oss, så vi velger de båtene vi skal ha. Ikke er råstoffprisene avskrekkende heller: rundt 4 kroner kiloet, sier daglig leder Oddgeir Simonsen ved bedriften.

Markedet ei utfordring

Det eneste Simonsen ser på som ei utfordring er at markedet er avventende. Derfor produseres mesteparten foreløpig for lager. Også ute i markedet er det mye sild på lager.

– Markedet har ikke «satt seg», og en av årsakene er at det hersker en viss uro over kvoteøkningen neste år, som vil utgjøre nesten 50 prosent. Det gjør at kundene venter å få tak i billigere varer over nyttår.

Går unna på kvota

Men uansett — det gjelder å peise på og sikre seg råstoff mens tilgangen er tilstede.

– Vi gikk inn i høsten med 100.000 tonn mindre å fiske på enn i samme periode i fjor, og med denne fisketakten går det fort unna på kvantumet. 80 prosent av gjenstående kvantum er allerede tatt, og fortsetter det i denne farta vil det ikke gå mange dagene ut i desember før årets totalkvote er oppfisket.

Fin kvalitet

Simonsen sier at man i hovedsak kjøper sild fra kystnotbåtene som fisker i Nord-Troms. Silda ligger i størrelse fra 260 til 290 gram og alt går til filetproduksjon. Unntaket var onsdag da man også kjøpte storsild fra ringnotsnurpere som har fisket vest i havet, som ble frosset rund for en kunde som ønsker levering til helga. Kvaliteten på råvarene er ifølge Simonsen upåklagelig.

Nergård Sild har 50 ansatte i sving på to skift.