Ville lovfeste responstid for ambulanser:

– Skuffa over Arbeiderpartiet

Sp, KrF og SV gikk for å lovfeste responstiden for ambulanser. Men det ville ikke Ap og regjeringen være med på.

IKKE FLERTALL: Sp-forslag om å lovfeste responstider for ambulanser får ikke flertall i stortinget. Sp er skuffet over at ikke Ap støttet forslaget.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Det var et representantforslag fra Sp som ble behandlet i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Forslaget gikk ut på å regjeringen forskriftsfeste krav om responstid og legge Akuttutvalgets forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn.

Problemstilling i Troms

Ikke minst er dette en høyest aktuell problemstilling i Troms der UNN med sine planer for endra ambulasestruktur legger opp til å bryte veiledende nasjonale responstider, og dette er prosesser som er igangsatt. Planene for ambulansetjenesten på Sør-Senja er et eksempel på dette. Også planene om å fjerne dagambulansen på Sjøvegan vil føre til lengre responstider for mange. Forslaget skal behandles i Stortinget 15. november, men vil falle siden Ap og regjeringen ikke støtter forslaget.