Nydyrkingsaken i Lavangen:

– Ønsker velkommen til nye grønne jorder på Lavangseidet

Eier av naboeiendommen på Eidet reagerer på at Tor Erik Lind ikke får lov til nydyrking av jorder. – La dem dyrke jorda slik at vi kan få nye grønne jorder istedenfor krattskog, sier Asle Hanssen.

FIKK NEI: Rundt disse jordene ønsker Tor Erik Lind å nydyrke. Men det har Lavangen kommune satt en stopper for. Lind har påklaget saken og den har havnet på fylkesmannens bord.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Asle Hanssen i Salangen har vært eier av naboeiendommen på Eidet i 70 år. Han tok tidlig over etter faren og har drevet med jordbruk og sauehold på Eidet.

Velkommen grønne jorder

Tor Erik Lind har søkt om å nydyrking av totalt 38 dekar på sin eiendom, noe Lavangen kommune avslo. Folkebladet hadde bildet av den ene jordteigen i avisa lørdag. Hanssen er klar på at han ønsker velkommen til nye grønne jorder på naboeiendommen.