Tajik på besøk talte «pengemakta» midt imot

Da nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik besøkte Nordavindshagen i Dyrøy stilte om lag hundre folk fra Senja og hele Midt-Troms opp mens hun talte penge- og mannemakta midt i mot.

GODT OPPMØTE Da nestleder i Arbeiderpartiet Hadja Tajiik kom til Nordavindshagen møtte omlag hundre folk fra Senja og hele Midt Troms til et åpent møte. I hovedsak var det partifeller som kom.  Foto: Ulf Antonsen

TOPPTUNGT Fire ordførere stilte da da nestleder i Ap Hadja Tajiik kom til Dyrøy fv Jan Eirik Nordahl Sørreisa, Eva Ottesen Gratangen, Hadja Tajiik nestleder Ap, Marit A Espenes Dyrøy , og Nils Foshaug Målselv. Også to eksordførere Odd Arne Andreassen og Rolf Espenes var tilstede.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Tirsdag kveld i guffent sørvest og regn samlet om lag hundre personer fra Senja og stort sett hele Midt-Troms seg i Nordavindshagen da nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik kom på besøk. Bakgrunnen for at hun kom var at Dyrøy inviterte henne på besøk for å holde 1. mai tale da det ble klart at hun ikke skulle holde den i Rogaland. På spørsmål om hvilke utfordringer hun ser for regionen Midt-Troms og Senja, legger hun vekt på muligheten for verdiskapningen med utgangspunkt i ressursene i nord samt å gi kommunene mer penger.

Staten i ryggen

- Det viktigste her er verdiskaping; det finnes masse ressurser her som natur, kultur og kompetanse på industri, fisk og jordbruk. Her finnes det mye flinke folk, men de mangler å ha staten i ryggen, sier hun og viser til at regionale utviklingsmidler er kuttet med nesten 60 prosent av sittende regjering. Det vil hun og paritet gjøre noe med i posisjon. – Dette er verdier som kunne vært brukt til å skape verdier og arbeidsplasser lokalt, sier hun.

Felles ressurser

– Noen annet som er viktig er at folk eier ressursene sammen, sier hun og hevder at de som i dag styrer prioriterer rederne framfor fiskerne. I talen etterpå viste hun at føringstilskuddet blir kuttet i slik at små fiskemottak rammes. Nestlederen hevder at dette er noen eksempler på hva de vil gjøre i regjering.

Til salen etterpå snakket hun om forholdene til Krf og at de var en viktig medspiller i opposisjon men at de nå har valgt å gå en annen vei.

– Det er forstemmende å se hvilken vei landet går i, der det nå forhandles om å endre abortloven. Grunnen til det er at Høyre vil ha makt. Hvis man fjerner paragraf 2C, umyndiggjør man kvinnene, tordnet hun i den grad Tajik kan det med sitt milde vesen.

Videre nevnte hun politireformen som Ap har støttet men der de nå mener pengestrømmen i dag heller går til å ansette byråkrater i Politidirektoratet enn å få flere politifolk ut i gatene. Hun ga uttrykk for støtte til at det fortsatt bør være helikoptre på Bardufoss før hun ville gi et løft for kommuneøkonomien.

– Vi kunne sørget for en skikkelig kommuneøkonomi med tre til fire milliarder mer, sier Tajik. Både pengemakta og mannemakta fikk kjørt seg mens Tajik talte til en full sal i Nordavindshagen. At kvinner i dag ligger på 87 prosent av lønna til menn og må jobbe deltid er også noe som provoserer henne der hun dro fram flere eksempler på ufriheten i arbeidslivet for vanlige folk.

Mot neste valg

Hun fortalte at Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg for å se på en ny distriktspolitikk og at partiet nå sikter mot bedre tider og kommune- og stortingsvalget hhv neste år og i 2021. – Vi planlegger mot de neste valgene og i dag fikk jeg høre at vi ligger på 29 prosent! Men mye arbeid gjenstår.– Naturressursene tilhører folket i felleskap. Dagens regjering setter ikke slike grenser. Å få markedstenkninga ut av Norge er det som driver meg til å holde på med politikk. Hvis ikke vil det true friheten vår, hamret hun fra talerstolen i Dyrøy og høstet stor applaus med fire røde ordførere og to tidligere i salen.

Tajik møtte nordavind

Fra salen var det klar tale fra flere om at sentrale politikere må lytte mer til folk i distriktene.

Flere luftet ut kritikk mot sentrale politikere i en rekke saker. Ordfører Nils Foshaug (Ap) ga uttrykk for frustrasjon da han hevdet at det trengs drahjelp fra sentralt hold i partiet når han skal stå på stand mot det kommende valget og nevnte at det er manglende tillitt og et frynsete forhold til partiet i hans kommune. Bakgrunnen er selvsagt at Arbeiderpartiet ikke har støttet fullt ut at helikoptrene fortsatt må være på Bardufoss. Vi kom utrolig dårlig ut i den saken sjøl om man nå prøver å rette det opp, sa ordfører Foshaug.

Tidligere ordfører i Tranøy Odd Arne Andreassen ga tydelig uttrykk for støtte til Tajik sitt syn på naturressursene. – Fiskeressursene er i praksis ikke fellesskapets lengre. Det er ei skute som er vanskelig å snu. Jeg håper at Arbeiderpartiet kan gjøre noe med dette før det er for seint. Skal børsen eie dette, ta for guds skyld tak i dette, talte han.

- Nå ser vi forskjell på Arbeiderpartiet og de som styrer nå. Kvotebaronene må leie ressursene og ikke eie de til evig tid, sa esk-ordfører Rolf Espenes.

Politikk, skuter og jernbane

- Vi vil at dere sentrale politikere snakker mer politikk og ikke er så personfokusert, sa Barbro Storvoll fra Dyrøy. Hun var oppgitt over at det knapt er tillat å kjøre med skuter til hytta mens en bilvei til hytta kan brøytes med traktor og ferdes med bil. Det fikk hun ikke noe svar på av Tajik.

Andre i salen ga uttrykk for at tida er overmoden for å satse på en jernbane eksempelvis mellom Narvik og Tromsø.

– Det vil koste 40 milliarder mens det eksporteres for 36 milliarder i året fra nord. Vi må få truverdigheta i Ap i nord. Alt kan ikke hentes sørover, sa ordfører Eva Ottesen og fikk støtte fra Terje Karlsen fra Lavangen.

Tajik sa i sitt tilsvar at Nordområde- politikken skulle løftes fram om de kom i posisjon.

– Støre lover at den skal ligge inn under Statsministerens kontor og ikke i et departement. Men husk den skal ikke formuleres sentralt; dere må komme med innspill, svarte Tadjik.

Etter at det hadde blåst nordavind fra alle kanter som en uttrykte det i salen, svarte Tadjik at det var tydelig tale i nordavinden.

- Sånt liker eg; det blir det politikk av, sa hun på sin lune rogalandsdialekt.