Sjekk hvordan inntekt og skatt er fordelt i din kommune

I vårt nye skattekart kan du selv sjekke hvordan inntekt, skatt og formue i din kommune, eller nabokommunen, er fordelt.
nyheter

Trykk for å åpne kartet for å åpne tjenesten og deretter på aktuell kommune i kartet over hvor mange prosent i kommunen som har inntekt på over én million ifølge skattetallene.

Eller på «millionærer», som viser hvor mange prosent i kommunen som har en formue på over én million ifølge skattetallene.

Inntektsfordelinga viser hvordan inntektene er fordelt i kommunen, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Sjekk også hvordan skattetallene fordeler seg ut fra topp og bunnliste blant landets 426 kommuner, og mye annet spennende.