Spesialmottak for utagerende asylsøkere:

KOA deltar ikke i anbudskonkurranse

KOA psykisk helse AS går likevel ikke inn i anbudskonkurransen om kontrakt for utagerende asylsøkere som var tenkt plassert i Salangen.

TREKKER SEG: KOA psykisk helse AS vil likevel ikke legge inn anbud på å ivareta 15 utagerende asylsøkere i disse bygningene i Salangen.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det kom frem onsdag etter at Folkebladet ba om innsyn i kontakt mellom KOA og Salangen kommune.

Deltar ikke i anbudsrunden

Ledelsen i kommunen viste til at de i media hadde lest at det var snakk om utagerende, voldelige asylsøkere som utgjør en fare for omgivelsene. Kommuneledelsen inviterte dermed ledelsen i KOA til et møte for å belyse saken. Tidligere har både rådmann Frode Skuggedal og ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo sagt i Folkebladet at de ikke var kjent med at KOA skulle jobbe med denne målgruppen, en gruppe som utgjør en fare for sine omgivelser. Men mandag sendte direktør Heidi Johansen en e-post at de har valgt å ikke levere eller delta på noe i forhold til anbudet fra UDI. KOA tok avgjørelsen på bakgrunn av hva de nå vet om oppdraget.