Trekker seg fra all politikk i Lavangen:

Har mistet tiltro til ledelsen i kommunen

På grunn av manglende tiltro til politisk og administrativ ledelse trekker Lavangen-politiker Ludvig Ingebrigtsen (Sp) seg fra alle politiske verv.

TREKKER SEG: Ludvig Ingebrigtsen (til høyre) har søkt om fritak fra alle politiske verv. Årsaken er at han ikke har tiltro til politisk og administrativ ledelse i kommunen. Til venstre: Varaordfører Kristine Haugen (Ap).   Foto: Ulf Antonsen

Jeg tror at om vi ikke gjør noe med politisk styre og stell er Sp i Lavangen dødt.– Jeg tror at om vi ikke gjør noe med politisk styre og stell er Sp i Lavangen dødt.

Sp-leder Svein Fagerli
nyheter

Mye tyder nå på at Sp i Lavangen nærmest er i fritt fall. Ingebrigtsen skriver i fritakssøknaden at situasjonen vanskeliggjør at han fortsetter sitt arbeid som politiker. Han er medlem i kommunestyret for Sp, første vara til formannskapet, leder i Samepolitisk utvalg og tilkallingsvakt for skadet vilt. Folkebladet var i kontakt med Ingebrigtsen tirsdag, men han ønsket ikke å utdype hvorfor han trekker seg utover innholdet i søknaden.

Manglende åpenhet

En åpenhjertig leder av Senterpartiet i Lavangen, Svein Fagerli mener politikerne nå må våkne.