Den «blå måneden» er i gang

– Målet er å vise at vi bryr oss

Den blå måneden er i gang. Håpet er å få på plass et enda bedre diagnoseverktøy for sykdommen.

ENGASJEMENT: I november i fjor ble Blå sløyfe-aksjonen gjennomført for første gang. Nå er den blå måneden i gang igjen, og Hans Takøy (til høyre) håper på stort engasjement. Her fra aksjonen i fjor, hvor han satt på stand sammen med Erling Arne Stangnes (til venstre) og Tore Eliassen på Amfi-senteret på Finnsnes.   Foto: Stian Blindheim

nyheter

Blå sløyfe-aksjonen, samarbeidet mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen, er i gang for andre gang. Gjennom hele november skal det settes fokus på prostatakreft.

– Målet er å vise at vi bryr oss om de som er rammet, både de som er operert og friskmeldt, de som har fått diagnosen og få kontakt med de pårørende. Vi vil spre informasjon og kunnskap. Det betyr ikke at vi er sykepleiere eller doktorer, vi er alminnelige mennesker som har vært rammet, sier Hans Takøy til Folkebladet.

Han har tidligere vært leder av Prostatakreftforeninga i Troms, og karakteriserer seg nå som medmenneske. Han har også selv blitt rammet av sykdommen.

– Velvillig

I en pressemelding kommer det frem at 5.000 menn i Norge får prostatakreft bare i år. Antallet tilfeller av prostatakreft øker, og det er ventet at 7.000 rammes i 2030. Årlig dør nesten tusen mennesker av krefttypen.

Over hele landet holdes det derfor folkemøter, folk står på stands, og næringslivet engasjerer seg for å sette fokus på nettopp prostatakreft.

Takøy sto selv på stand i fjor, noe han karakteriserer som en veldig positiv opplevelse.

– Folk var utrolig positiv og velvillig. Vi måtte få en ekstra forsyning med blå sløyfer å selge, sier han.

– Vi vil fortsette med stands i år, samt å holde stormøter. Direktekontakt med folk er viktig, og kombinasjonen av stands og møter gjør at vi får spredd informasjon. Vi ser at en del «kailler» som begynner å bli grå over ørene skygger unna standsene våre, mens de som har med fruen får en solid kjerringhånd i nakken, og beskjed om at «dette gjelder deg». Det er veldig positivt at de tar tak, fortsetter Takøy, og legger til at de er veldig glad for støtten fra næringslivet som lar de holde stands der det er mest folk.

– Viktig å skille

– I fjor fikk vi inn 30.000 kroner på Finnsnes, og det er penger som går uavkortet til forskning, påpeker Takøy.

Det finnes nemlig to typer prostatakreft, en aggresiv form og en mildere form. Der den aggresive formen er farlig, gir den mildere sjelden alvorlige symptomer.

– Det er viktig å skille mellom de som er hardt rammet og de som er mildere rammet, og ikke behandle alle likt. Mange kan leve resten av sitt liv med en mild type. Derfor håper vi å få på plass et enda bedre diagnoseverktøy, for å skille mellom de som er lettere rammet, og de som er hardt rammet, avslutter Takøy.