Starter opp med støtte til vitner i retten

Fra 1. desember skal det bli tryggere vitner i Senja tingrett med vitnestøtter fra Røde Kors.

FÅR STØTTE Fra 1. desember får vitner i Senja tingrett støtte og bistand fra frivillige i Røde Kors.  Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Senja tingrett på Finnsnes etablerer nå en ordning med vitnestøtter som skal bistå mennesker som skal være vitner både i straffesaker og i sivile saker.

Det opplyser sorenskriver Frank Kjetil Olsen i en pressemelding fra Senja tingrett mandag.

Ordningen med vitnestøtte ble for første gang etablert i to domstoler i Norge i 2006 og det er nå slike ordninger ved i alt 44 domstoler i landet deriblant Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms tingrett og Trondenes tingrett.

1. desember tar altså Senja tingrett også i bruk ordningen.

Medmenneskelig støtte og bistand

En vitnestøtte skal fortelle vitnet om hva som skal skje i rettssalen, og gi vitnet medmenneskelig støtte og bistand.

«Ordningen gir tryggere vitner og dermed bedre vitneforklaringer. Dette bidrar til å styrke sakens opplysning og med dette også rettssikkerheten», opplyser Senja tingrett i pressemeldingen.

Røde Kors

Det er Domstoladministrasjonen og Norges Røde Kors som samarbeider om avtalen, og det er frivillige fra Røde Kors som er vitnestøtter i domstolene.

Senja tingrett peker på at det ikke er uvanlig at vitner gruer seg og er nervøse før de skal vitne i en rettssak.

«Vitnestøtteordningen skal hjelpe vitnet til å kjenne seg trygg og ha kontroll over situasjonen», påpeker tingretten videre i pressemeldingen.

Det er etterhvert et mål fra Domstoladministrasjonen at tilbudet om vitnestøtter skal omfatte alle landets tingretter og lagmannsretter.