Inspeksjon påviste store skader på bru:

– Noe skal og må gjøres

Etter en inspeksjon ble det avdekket store skader på Hamn bru. Kommunen er klar på at tiltak skal iverksettes.

Rust På høyre side av bjelken er det et stort parti rust under Hamn bru.   Foto: Knut Davidsen, KAD Bruinspeksjon

nyheter

Det var i oktober at sivilingeniør Knut Davidsen på oppdrag fra Berg kommune, oppdaget omfattende korrosjon (se faktaboks) på Hamn bru på Senja.

– Bjelkene er utsatt for omfattende korrosjon. Særlig ytre bjelke høyre side sett mot Hamn er betydelig korrodert. Ved bruk av hammer eller brekkjern kunne rustprodukt løsnes i sammenhengende flak, skriver Davidsen i rapporten etter inspeksjonen.