Inngår samarbeid om bedre veier på Senja

Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen starter samarbeid for utredning av veiene på Senja.

UTFORDRINGER – Veinettet på Senja har store utfordringer og behov for utbedringer, slår samferdselsministeren fast. Her fra veien til Sifjord.  Foto: Ronny Trælvik

nyheter

Formålet er å få økt sikkerhet på veiene, samtidig økt fremkommelighet for de som transporterer gods for lokalt næringsliv.

Det er den store verdiøkningen på vegtransport, spesielt på frakt av sjømat, som sørger for samarbeidet. Det er fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), som nylig presenterte en rapport hvor verdiøkningen på veitransporten er svært stor.