– Blir en helt ny verden

Takket være den nye ambulansestasjonen i Ersfjord får nå 10 husstander i bygda bedre vannforsyning.

GIR VANN: Den nye og vakkert beliggende ambulansestasjonen er ikke med på bare å berge liv og helse, men sørger også for å bedre vannforsyninga til 10 husstander i bygda.  Foto: Werner Enoksen

nyheter

De ti husstandene har til nå delt på en felles brønn. Her har problemet vært at tilsiget har vært for lite. Spesielt i tørre somre og vintre har dette latt seg merke. Da har det rett og slett ikke vært vann nok. I tillegg ligger brønnen så lavt at det har vært dårlig vanntrykk.

Men dette blir det nå en ordning på — takket være den nye ambulansestasjonen som nylig er ført opp i bygda. Det er Målselv Eiendom som står bak stasjonen, som leies ut til UNN, og for å skaffe stabil vannforsyning til stasjonen bestemte firmaet seg for å bore en grunnvannsbrønn. De 10 omkringliggende husstandene ble tilbudt å koble seg på grunnvannsbrønnen kostnadsfritt mot at firmaet fikk benytte seg av eksisterende vannledningsnett og at de kunne dele på driftskostnadene.