Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

LØNNSOMT: Torskeoppdrett kan bli lønnsomt, viser ny forskerrapport.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Anbefalingen fra rapporten er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala, melder Nofima.

For noen år siden gjorde Fredd Wilsgård i Torsken et prosjekt hvor han prøvde ut torskeoppdrett.

Noen forutsetninger ligger til grunn. Blant annet må denne sammenslutningen av oppdrettere tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år, står det i rapporten.


Regjeringen vil ha strengere regler for bruk av lusemidler

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

 

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

De har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.


Stor interesse for havbruksnæringa

Næringshagen Midt-Troms opplever stor interesse fra lokale leverandører og entreprenører som ønsker å rigge seg for å delta i den store veksten som kommer i sjømatnæringen i regionen.