Prosjekt «Næringsvennlig kommune» i Dyrøy:

Tar prosjektet ett skritt videre

Dyrøy-rådmann Tore Uthaug har fått svar på hva næringslivet mener om Dyrøy kommune.

næringsvennlig: Kommuneledelsen har fått tilbakemeldinger fra næringslivet i en rapport. – Hovedkonklusjonen i rapporten er klar; Dyrøy må bli mer næringsvennlig, sier rådmann Tore Uthaug. Foto: Privat 

nyheter

Forstudie i «Næringsvennlig kommune» er ferdig. Det er en statusbeskrivelse gjennom en spørreundersøkelse mot politikere, næringsaktører og administrasjon om kommunens samlede tilbud til næringslivet.

Skal bli mer næringsvennlig:

Kjører i gang næringsprosjektet

Arbeidet med å gjøre Dyrøy mer næringsvennlig har startet. – Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på , sier ordfører Marit Alvig Espenes (Ap).


Må bli mer næringsvennlig

Da går Uthaug løs på forprosjektet som består i å utrede og planlegge tiltak basert på tilbakemeldinger fra forstudiet. Siste fasen er hovedprosjektet der de planlagte tiltak fra forprosjektet gjennomføres.

– Hovedkonklusjonen i rapporten er klar; Dyrøy må bli mer næringsvennlig. Det pekes på et forbedringspotensial som krever bevisst prioritering for å bli realisert. Vi tar nå fatt på oppgaven. Enkelte ting kan løses raskt, andre tiltak krever mer tid og forarbeid.

Skal legge til rette

– Vi har for eksempel ny nettside oppe før årsskiftet. Vi skal jobbe med punkt for punkt i rapporten, sier Uthaug.

– Kommunen ønsker å være en god samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Nå skal vi jobbe med å bli en enda mer næringsvennlig organisasjon, og vi skal bidra til å legge til rette for de muligheter for næringsutvikling som kommunen har, sier ordfører Marit Alvig Espenes (Ap).

Det understrekes at det er de kommunale oppgaver med mål om å bli mer næringsvennlig som rapporten omhandler, ikke hva næringslivet kan gjøre for å bli bedre. Samtidig dokumenterer forstudien at mye går bra, og dermed ikke trenger større endringer. Eksempelvis var 70 prosent av de spurte fra næringslivet som hadde hatt kontakt med kommunen de siste årene, meget fornøyd med Servicetorget i Dyrøy kommune.

Tilbakemeldinger fra næringslivet om Dyrøy kommune:

  • Næringslivet savner en mer aktiv næringsstrategi fra kommunen, basert på aktiv dialog.
  • Næringslivet er ikke fornøyd med skjemaopplegg og veiledning.
  • Behov for større fokus på gjennomføring av selve saksbehandlingsprosessen, fra registrering av søknader, til behandling og gjennomføring
  • Behov for en mer felles oppfatning blant politikere, administrasjon og næringsliv om roller og ansvar.
  • Behov for bedre dialog gjennom felles arenaer, flere bedriftsbesøk.