Direktoratet avslo utviklingsprosjektet FjordMAX

Utviklingsprosjektet FjordMAX fikk avslag. Dermed blir det ikke opp mot 100 nye arbeidsplasser.

FJORDMAX Slik kunne gigantprosjektet FjordMAX blitt. Fredag ble det klart at prosjektet fikk avslag.  Foto: NSK Ship Design

nyheter

Oppdrettsselskapet Salaks AS plan var å investere 800 millioner kroner i prosjektet FjordMAX. Det hadde betydd opp imot 100 nye arbeidsplasser i Salangen.


– Vil doble produksjonen

Fiskeridirektoratet har begynt å behandle utviklingskonseptet FjordMAX, som kan bli en større investering enn Salmars lakseslakteri på Senja.

Og det ville generert masse annen aktivitet. Det er et trangt nåløye å komme gjennom. Så langt har 47 fått avslag og 8 har fått tilsagn, og det pågår avklaring på syv søknader.

Ni konsesjoner

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet konseptet. Det skal ifølge selskapet mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømming og redusere organisk utslipp med over 90 prosent.


– Svært spennende og fremtidsrettet prosjekt

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) følger nøye med på FjordMAX-prosjektet. – Vil være en revolusjon innen oppdrettsnæringa, sier hun.

Prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks AS har jobba med prosjektet i forbindelse med Fiskeri- og havbruksvitenskap som han tok ved Universitetet i Tromsø. Selskapet har søkte om ni utviklingskonsesjoner til «FjordMax», en semilukket   integrert oppdrettsplattform.

Arial- og miljøutfordringene står i kø for havbruksnæringa. Slik vil oppdrettsgiganten Salaks i Salangen gjøre det om de får på plass Fjordmax-konseptet.