Bekkeli om FjordMAX: – Vi er fortsatt ved godt mot

Fiskeridirektoratet konkluderte med at det omsøkte konseptet fra Salaks AS ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». Dermed ble det avslag.

Avslag: FjordMAX slapp ikke gjennom nåløye hos Fiskeridirektoratet. Anlegget til 800 millioner kroner kan føre til 100 nye arbeidsplasser om anken når fram. Skisse: NSK Ship Design 

nyheter

Det var på forhånd kjent at det er et svært trangt nåløye å komme gjennom. Så langt har 47 søknader fått avslag og 8 har fått tilsagn, og det pågår avklaring av syv søknader.

Skal anke avslaget

Men prosjektleder Karl Erik Bekkeli har ikke gitt opp. Avslaget blir anket.