Salangen vil ut av Sør-Troms regionråd:

Ønsker medlemsskap i Midt-Troms

Formannskapet i Salangen kommune skal onsdag ta stilling til å søke medlemskap i Midt-Troms regionråd.

NORDOVER: Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo foreslår å søke medlemskap i Midt-Troms regionråd. Hun mener regionrådet innfrir i forhold til ønskene formannskapet har om regionsamarbeid.  Foto: Morten Dokka

nyheter

En av årsakene til at Salangen ønsker seg nordover er at Sør-Troms regionråd, mot Salangens stemme vedtok å slå seg sammen med Ofoten regionråd.

Salangen i grenseland

Det førte til at Salangen kommune ville foreta en vurdering av nåværende regiontilhørighet og konsekvenser av en eventuell tilslutning til Midt-Troms regionråd som et alternativ. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) trekker fram at Salangen ligger i grenseland i forhold til tre regioner.