Bøtelagt etter tur i grøfta

Mann ilagt bot på 5.500 kroner etter at han kjørte i grøfta.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

En mann født i 1945, som kommer fra Akerhus, kjørte av veien og havnet i grøfta i Takelvdalen i juni i år. I et forelegg legges det til grunn at ulykka skjedde som en følge av at mannen var uoppmerksom eller trøtt.

I forelegget fra politimesteren i Troms konstateres det at mannen med det overtrådte vegtrafikklovens bestemmelse «om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hundret eller forstyrret».

I tillegg til boten på 5.500 kroner, mister mannen retten til førerkortet i seks måneder.