Veiene i Midt-Troms har mest tungtransport i nord

I en oversikt over veiene med mest tungtransport i Troms og Finnmark, er det Midt-Troms som har mest trafikk. Det kommer frem i en nærings-rapport som fylkesråden for miljø og samferdsel presenterte onsdag.

VEIER: Kartet viser veiene med mest sjømattransport.  Foto: Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Det var fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) som presenterte en fersk rapport som viste den store verdiøkningen vegtransporten har hatt de siste årene.

Han mener dette viser at regjeringen må sørge for flere midler til opprusting av fylkesveiene.

– Det vil være helt avgjørende for at nasjonen Norge skal kunne nyte godt av den enorme verdiskapingen og veksten som skjer og transporteres over fylkesvei. Regjering og Storting må gi fylkeskommunene økonomisk mulighet til å sørge for et framtidsrettet fylkesveinett, det lar seg ikke gjøre med dagens økonomiske rammer, sier Prestbakmo i en pressemelding sendt til Folkebladet.

MIDLER: Fylkesråd for miljø og samferdsel, Ivar B. Prestbakmo ønsker mer midler til etterslepet på Fylkesveiene. 

Sjømatveiene

På oversikten over veiene med tungtrafikk i de to øverste fylkene , kan man se at veiene i Midt-Troms, samlet sett er mest trafikkert.


Vogntogtrafikken på Senja har eksplodert

Ei ny trafikktelling knuser all tvil om at sjømatnæringa skaper enorm vogntogtrafikk på Senja.

 

Rapporten påpeker at Sjømatnæringa står for hele 26,4 prosent av veitransporten. Deretter følger dagligvare 17,1 prosent, mineraler 16,8 prosent, avfall 13,4prosent, landbruk 13,2prosent og petroleum 12,0prosent.

Illustrasjon: Troms og Finnmark Fylkeskommuner 

For perioden 2014 – 2017 er det sjømattransport som har sterk og jevn vekst i hele perioden, mens det er noe reduksjon på avfalls-transport, de øvrige nærings-transportene er stabile.


Sjømatveiene på Senja:

– Nå skal det skje noe

Sjømatnæringa og Fylkeskommunen møtte Statens Vegvesen torsdag i et møte som omhandler tungtrafikken på Senjas sjømatveier. Nå forventer næringen at noe konkret kommer til å skje fremover.Fylkeskommunene har fått utarbeidet denne rapporten fra Transportutvikling AS med oppdatert kunnskap vedrørende nærings- og godstransporter i fylket basert på data fra 2017. Utgangspunktet er hentet fra liknende fylkesvise rapporter og det har vært viktig å få fram transportstrømmenes endringer over tid.

Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommuner 

Veiene i Midt-Troms med mest transport i nord

*ÅDT er Årsdøgntrafikk. Dette er et helt års trafikk i begge retninger målt som et gjennomsnitt per døgn.

  • E6 Nordkjosbotn - Buktamo: 220-239 ÅDT*
  • E6 Buktamo-Andselv: 210- 220 ÅDT

  • E6 Setermoen-XFV825 Gratangen: 170-171 ÅDT

  • FV855 Buktamo-X Sandbakken: 117 ÅDT

  • FV855 XSandbakken-Finnfjordbotn: 93 ÅDT

  • FV86 Finnfjordbotn-Finnsnes: 79 ÅDT

  • FV86 Finnsnes-XFV861 Gisundbrua: 47 ÅDT


Mesta-sjefen om splitting av Vegvesenet: Vil koste samfunnet milliarder

Dersom Statens vegvesen splittes og deler overføres til fylkesregionene, vil det gi samfunnet milliarder i merutgifter til drift og vedlikehold.


Det er ikke alltid like enkelt å møtes. Slik gikk det da to trailere, en lastebil, en minibuss, en buss og flere personbiler møttes på en smal Senja-vei