Må kutte i eiendomsskatten

Om statsbudsjettet fra regjeringen blir vedtatt får det konsekvenser for innkreving av eiendomsskatt for flere kommuner.

UØNSKET: Eiendomsskatten er uønsket hos generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund. Men han mener regjeringen tar et skritt i riktig retning.   Foto: Moment studio

nyheter

I forslaget til statsbudsjett er det endringer for innkreving av eiendomsskatt. Maksgrensa blir flyttet fra syv promille til fem promille, og kommunene blir nødt til å bruke SSBs anslåtte boligverdier i beregning av eiendomsskatten. Kommunene Salangen, Berg og Torsken må derfor kutte i skatten.

Brukte 10 millioner på taksering

Det betyr at kommunene får en overgangsordning der de innen 2023 må ta i bruk formuesverdien med SSBs anslåtte boligverdier. I dag er det en regel om kommunal taksering hvert tiende år. Men de kommuner som må gjøre dette før 2023 skal ta i bruk ny ordning for taksering.