Helsekjøpssaken i Lenvik:

Avviser alle påstander i varsling av søksmål

Lenvik kommune avviser alle påstander fremsatt i varsel om søksmål, skriver kommunen selv i en pressemelding tirsdag.

LENVIK: Lenvik kommune reagerer på varsel om søksmål i forbindelse med den nye omtalte helsekjøpssaken.  Foto: Linda Pedersen

Helsekjøpssaken
  • Kontrollutvalget og KomRev Nord har undersøkt en anskaffelessak i Lenvik kommune. Anskaffelsen gjaldt helse- og omsorgstjenester til én bruker.
  • Anskaffelsen gjaldt helse- og omsorgstjenester til én bruker.
  • I den anledning ga kommunen en kortvarig kontrakt til selskapet Visit Senja AS i 2013 (tidligere Ander Slåttebakken helse og Anders Hanssen photography). Senere ble det inngått en langvarig kontrakt med samme firma, som også ble forlenget. Kontrakten ble sagt opp i 2017.
  • I løpet av tre og et halvt år utbetalte kommunen vel 14 millioner kroner til Visit Senja AS.
  • Sønnen til den tidligere rådmannen i Lenvik kommune var underleverandør til selskapet.
  • I sin rapport konstaterer KomRev Nord at Lenvik har brutt anskaffelsesreglementet og habilitetsreglene. Rapporten forteller også om store mangler vedrørende dokumentasjon.
nyheter

Det var advokat Jens Johan Hjort som blant annet påsto at den tiligere rådmannen lekket foretningshemmeligheter i den mye omtalte helsekjøpssaken og på vegne av sin klient varslet han søksmål mot Lenvik kommune for to uker siden.Varsler om søksmål mot Lenvik kommune i helsekjøpssaken:

– Forholdet framstår som meget grovt

Advokat Jens Johan Hjort påstår rådmannen lekket foretningshemmeligheter i den mye omtalte helsekjøpssaken og på vegne av sin klient varslet søksmål mot Lenvik kommune.


I pressemeldingen skriver kommunen at siden saken og påstandene har vært eksponert i media før Lenvik kommune fikk gitt sitt tilsvar, offentliggjør de nå alle relevante vedlegg til media.

Tidligere har kommunen ikke ønsket å offentliggjøre søksmålet i sin postliste.


Kommunen har mottatt varsel om søksmål i helsekjøpssaken:

– Vil håndtere dette ordentlig

Helsekjøpssaken er på ingen måte ferdig i Lenvik kommune. Nå må kommunen gå nye runder etter at den står ovenfor et søksmål fra en av dem som leverte inn anbud i 2013.


I svarbrevet skriver kommunen at de synes det er alvorlige beskyldninger som får konsekvenser for kommunes omdømme og ansattes renomme.

– Lenvik kommune synes det er meget beklagelig at det fremsettes alvorlige og udokumenterte påstander,  også i det offentlige rom,  uten at man på noe tidspunkt har bedt om kommunens redegjørelse og dokumentasjon, skriver kommunen.

Foreldet

Videre skriver kommunen at de er klar på hva deres svar er dersom Bo og Bistand AS, vil ta ut søksmål.

– Dette selvsagt deres fulle rett. Kommunen vil i så fall ta forbehold om å anføre at sakskomplekset er foreldet, skriver de.

I pressemeldingen trekkes også frem påstander om at Lenvik kommune er i konflikt med den tidligere rådmannen, det avviser kommunen.

– Det medfører på ingen måte riktighet. Margrethe Hagerupsen er fremdeles ansatt i Lenvik kommune hvor hun utfører sitt arbeid til arbeidsgivers fulle tilfredsstillelse, skriver kommunen.

Brevet er signert av ordfører Geir-Inge Sivertsen og kommuneadvokat Bjørn Stefanussen.