– Oppgitt over at regjeringen ikke følger opp om klimafond

Bondelaget mener regjeringa ikke følger opp stortingsflertallet som ber om et klimafond for landbruksnæringa.

Interaktiv grafikk: Slik er pengene fordelt i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Reagerer: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes mener regjeringen ikke har fulgt opp klimafond for landbruket.   Foto: Norges Bondelag

nyheter

Endret klima og krav om å redusere klimautslipp i landbruket, gir et stort behov for klimainvesteringer i jord og bygninger.

En nylig rapport fra FNs klimapanel peker på stort behov for handling for å nå globale klimamål.

Oppgitt over regjeringen

Stortingsflertallet ba i behandlingen av årets jordbruksoppgjør om at regjeringa utreder og kommer tilbake med en modell for et klimafond i statsbudsjettet for 2019.

– Jeg er oppgitt over at regjeringa ikke følger Stortingets flertall om et klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringer i landbruket. Årets verste tørkesommer på over 100 år har vist at vi trenger effektive verktøy for å møte klimautfordringene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, etter at statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

– Nå er det nødvendig å stimulere til gode klimaløsninger i landbruket. Vi mener et klimafond med en skattefordel er et målretta tiltak, skal man få gjennomført langsiktige og nødvendige investeringer som vil innebære betydelige økonomiske løft for den enkelte bonde. Andre sektorer har allerede etablerte ordninger for å stimulere til klimainvesteringer, nå er det viktig å sikre gode verktøy for landbruket, påpeker Bartnes.

Spleiselag for klima

I praksis vil en klimafondsordning være et spleiselag mellom bonden og staten, hvor bonden selv setter av midler til investeringer og får en skattefordel når vedkommende gjennomfører konkrete klimatiltak.

For å sikre at klimafondsordninga blir nytta til gode, målretta tiltak, må aktuelle investeringstiltak bli definert på forhånd. Eksempler er mellom anna lagring av husdyrgjødsel og jordforbedring.

– Regjeringa griper ikke muligheten til å stimulere til gode klima- og miljøtiltak i landbruket, når de overser Stortingsflertallet, sier en skuffa Bartnes.

– Målet er å få realisert klimatiltak som over tid kan bidra til reduserte klimautslipp fra næringa, understreker leder Lars Petter Bartnes.