Et skritt nærmere realisering av boligfelt

Detaljreguleringa av Brenneset boligfelt er vedtatt av politisk utvalg.

Brenneset: Louis S. Edvardsen på Brenneset.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Som kjent ønsker Lenvik kommune å legge til rette for et betydelig antall boenheter med Brenneset boligfelt på Silsand. I alt, med boligtomter og boligblokker, er planen å legge til rette for omlag 160 enheter.

Nylig vedtok utvalg for miljø og forvaltning detaljreguleringa for boligfeltet.