Ny utvikling i ambulansesaka:

– Mangelfull saksbehandling og prosess

Ordførerne i Lavangen og Salangen ber styret i UNN utsette saken om strukturendringer som kan fjerne en ambulanse fra stasjonen i Salangen.

Avgjøres: Torsdag kan det bli avgjort at den ene ambulansen i Salangen blir overført til Setermoen. Men reaksjonene i Salangen er skarpe. Ordførerne i Salangen og Lavangen ber styret om å utsette saken.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

nyheter

Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) og Bernhardt Halvorsen (Sp) begrunner sitt utspill med mangelfull saksbehandling og mangelfull prosess. Og de opprettholder sin tidligere forespørsel om et møte med styret. I brevet de har skrevet til konstituert administrerende direktør, Marit Lind kommer det fram:

  • Kommunene ble beroliget i et møte med UNN-ledelsen i mars 2018. Det skulle ikke komme strukturendringer.
  • I starten av juni 2018 ble ordførerne kjent med planlagte strukturendringer gjennom oppslag i Folkebladet.
  • Ordførerne ba umiddelbart om et møte med styret som beslutningstakere i saken. Det har de ikke fått, men har fått tilbud om å møte klinikkledelsen.

Uten ambulansetjeneste

Halvorsen og Wiggen Prestbakmo ønsker fra beslutningstakerne reell medvirkning, ikke bare orientering.