ILA påvist i Ørnfjordbotn

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Ørnfjordbotn på Senja.

SYKDOM: Det har brutt ut sykdom ved Norway Royal Salmons lokalitet i Ørnfjordbotn.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det melder Mattilsynet på sin nettside.

Den aktuelle lokaliteten drives av NRS Troms AS (Norway Royal Salmon).

Det var Veterinærinstituttet som varslet Mattilsynet 25. september om mistanke om ILA på lokaliteten. Mistanken bygget på resultat av laboratorieundersøkelser. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. september på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet skriver på sin nettside at de vil pålegge tømming av lokaliteten. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner.

Mattilsynet ber også alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett om å vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Mattilsynet skriver at infeksiøs laksanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ifølge Mattilsynet ufarlig for mennesker.