Tillitsvalgtes ønske for sin nye sjef:

– UNN trenger en direktør som kan samle, styrke og støtte

Ni personer har søkt på stillingen som UNN-direktør. Her svarer flere av de tillitsvalgte ved UNN på hva de mener blir viktig i ansettelsen av ny leder.

VIKTIG JOBB: Den nye UNN-direktøren har viktige oppgaver i vente, mener Martin Øien Jenssen, foretakstillitsvalgt ved UNN for Norsk Psykologforening: – Det bildet av UNN som har festet seg som en arbeidsplass preget av fryktkultur må bort, og det er nok den nye direktøren som vil få hovedansvaret for at det skjer, sier han.  Foto: Privat

nyheter

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vært uten direktør siden Tor Ingebrigtsen sa opp i februar etter at tidligere Helse Nord-styreleder Marianne Telle hevdet seg utsatt for trusler fra Ingebrigtsen i forbindelse med PCI-saken.

Marit Lind har vært konstituert som UNN-direktør mens det er blitt satt i gang en prosess med å få på plass en ny leder, og 13. september gikk søknadsfristen ut. Ni personer har søkt, hvorav seks menn og tre kvinner. Fem av søkerne jobber ved UNN i dag.