– Oppgavene må komme først, ikke grensene

Under Dyrøyseminaret var regionreformen både lokalt og på landsdelsnivå igjen i fokus. Kun Sandra Borch (Sp) tok til ordet for å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark.

VIKTIG Da tre fylkesråd for henholdsvis utdanning, kultur og næring samt samferdsel ved fra venstre Roald Sollid, Sigrid Ina Simonsen og Ivar Prestbakmo stilte til debatt, stjal sistnevnte showet.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Under det 20. Dyrøyseminaret var regionreformen og veien videre for bygder og landsdel til debatt der store deler av beslutningstakere og byråkrater på høyt nivå var samlet i Nordavindshagen.

Oppgaver

Til forskjell fra debatten for fire år siden da Kommunalminister Jan Tore Sanner var skyteskive, så politikerne denne gangen framover og forholdt seg til en reform som kommer. Til og med Senterpartiets Sandra Borch tok til ordet for å se på regionenes inndeling.