Stor interesse for havbruksnæringa

Næringshagen Midt-Troms opplever stor interesse fra lokale leverandører og entreprenører som ønsker å rigge seg for å delta i den store veksten som kommer i sjømatnæringen i regionen.

Besøk: Leverandører på besøk på lokaliteten Durmålsvika, hos Wilsgård Fiskeoppdrett.   Foto: Privat

Interesse: Det var stor interesse for næringsseminaret i Kunnskapsparken.   Foto: Privat

Fornøyde arrangører: Fv; Siri Lund, banksjef Sparebank1 Nord Norge Finnsnes, Truls Lindberg, avdelingsleder Sparebank1 Nord Norge, Åsta Sortland, daglig leder, Næringshagen Midt-Troms og Irene Lange Nordahl, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord.   Foto: rivat

nyheter

Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Havbruk Nord jobbes det aktivt med å bidra til å styrke konkurranseevnen til lokale og regionale leverandører i nord.

– Vi opplever stor interesse for prosjektet fra Midt-Tromsbedrifter, særlig etter at nyheten kom om at SalMar sitt nye slakteri havner på Senja, sier Åsta Sortland, daglig leder i Næringshagen Midt-Troms.

Over 50 deltakere

I samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge arrangerte Næringshagen forrige uke et næringsseminar for entreprenører og leverandører til havbruksnæringen. «Utfordringer i kontraktstiden» var hovedtema.

Over 50 deltakere fra næringslivet deltok på seminaret. I tillegg til representanter for bedrifter fra hele Midt-Troms, deltok bedrifter fra Narvik og Harstad i sør, til Tromsø og Nordreisa i nord.

– Det store oppmøtet viser at dette er et dagsaktuelt tema med den store veksten vi ser innen havbruksnæringen, og de store utbyggingene som kommer framover, sier Sortland.

En rekke av bedriftene som deltok på seminaret er deltagere i prosjektet Leverandørutviklig Havbruk Nord. Tidligere samme dag var flere av leverandørbedriftene til havbruksnæringen, som deltar i «Leverandørutvikling Havbruk Nord», på besøk ved lokalitetene og fôrsentrene til havbruksselskapene Wilsgård Fiskeopdrett, NRS Troms og SalMar.

Bankens erfaringer

På seminaret fikk deltakerne blant annet presentert bankens erfaring av hva som er de viktige suksesskriterier for leverandører til havbruksnæringen og entreprenører, fallgruver ved inngåelse av kontrakt, utfordringer ved vekst, økt profesjonalisering i bransjene og krav, rammeavtaler og muligheter, entrepriseform og risiko, oppfølgingsansvaret og bruk av underentreprenører.

– Det store engasjementet blant deltakerne på seminaret viser at utfordringer knyttet til kontrakter er et tema som mange bedrifter er opptatt av, sier Sortland. Det er første gang at Sparebank1 Nord Norge og Næringshagen Midt-Troms/Leverandørutvikling Havbruk Nord arrangerer felles seminar. Dette er et samarbeid vi er opptatte av å utvikle videre til beste for våre kunder, sier Sortland.