UDI kutter ytterligere asylplasser:

Vil ha 15 færre plasser

UDI vil ha færre plasser for enslige mindreårige flyktninger (EM) på Sjøvegan asylmottak. Men til gjengjeld kan Sjøvegan bli ett av kun to EM-mottak igjen i hele landet.

Kutt: Tidligere i sommer mistet Sjøvegan asylmottak 32 ordinære plasser. Nå vil UDI kutte fra 40 til 25 plasser for enslige mindreårige flyktninger ved samme mottak.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Tidligere i sommer fikk de ordinære asylmottakene en reduksjon i drifta med 20 prosent. 137 ordinære plasser på Sjøvegan ble redusert til 105 plasser. Nå skal også antall EM-plasser ned.

Vil reforhandle avtalen

Det er i dag kun tre EM-mottak igjen i hele landet. Ifølge regiondirektør Bjørn Alf Fridfeldt har det vært opp i 25 slike mottak. Nå har UDI sendt et brev til Salangen kommune der en ønsker å reforhandle avtalen med tanke på en reduksjon. UDI ønsker å kutte fra 40 til 25 plasser.