Halvparten av oss har ikke tatt den viktige brannpraten

- Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha, understreker Sigbjørn Syr i Lenvik brannvesen.

Åpen brannstasjon. Sigbjørn Syr i Lenvik brannvesen håper mange finner veien til Botnhågen når de arrangerer åpen brannstasjon.   Foto: Fredrik Kampevoll

nyheter

54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse.

- Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikke har tatt den viktige brannpraten med familien. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Viktig å unngå misforståelser

1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

- Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Sigbjørn Syr i Lenvik brannvesen.

Åpen brannstasjon

Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka i uke 38. I den anledning inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september på rundt 350 steder. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Syr.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. I Lenvik kommune er det Finnsnes brannvesen som står for gjennomføringen av arrangementet, samt at det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret er invitert til å delta.

- Finnsnes brannstasjon er revet og vi er for tiden lokalisert på Botnhågen industriområde v/NAF. Her inviterer vi til åpen dag på lørdag den 22.september, sier Syr, som ønsker store og små velkommen.

Lenvik brannvesen er på tur til å forlate «gammelstasjonen» i Olderhamna på Finnsnes til fordel for «ny» stasjon i Botnhågen. Brannsjef Arnstein Smevik tror det blir bra.