Lakseetablering får fiskerne til å se rødt

– Det vil være et stort kukstykkje

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av lokalitet for Ytre Øyfjord i Lenvik for 5.990 tonn fisk. Det får fiskerne til å se rødt.

Øyfjorden. Ytterst i Øyfjorden ut av Husøy har NRS søk om lakalisering av oppdrettsanlegg for 5.990 tonn fisk.  Foto: Bjørn Rasch Tellefsen

nyheter

– Det har gått stilt for seg. Høringen på reguleringsplanen var lagt ut i en perm på butikkene i Fjordgård, Husøy og Botnhamn, forteller fisker Tommy Larsen på Husøy, som også er nestformann i Nordre Senja fiskarlag.

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av lokalitet Ytre Øyfjord i Lenvik kommune til utvikling av Arctic Offshore Farming. Hensikten er å prøve ut et nytt driftskonsept og ny teknologi for bruk på eksponerte lokaliteter. Det søkes om å få etablere et anlegg bestående av to halvt nedsenkbare merder og tilhørende fòrflåte. Lokaliteten er omsøkt med en maksimalt tillatt biomasse på 5.990 tonn.