Ytterligere tre millioner til næringsfondet

Berg kommunestyre vil signalisere at det satses på næringsutvikling i kommunen.

4,5 millioner: Totalt tilhøres næringsfondet til Berg kommune 4,5 millioner av midlene kommunen får fra Havbruksfondet.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Kommunestyret i Berg vedtok i vår at de vil sette av midlene kommunen mottar fra Havbruksfondet til næringsfond og disposisjonsfond — med henholdsvis 1,5 millioner kroner og vel 2,5 millioner kroner. Men i ettertid har det vist seg at Berg kommer til å motta atskillig mer fra Havbruksfondet, faktisk så mye som 13,9 millioner kroner.

I den anledning tok kommunestyret tirsdag fatt på oppgaven med å finne ut hvordan restbeløpet på 9,9 millioner kroner skal fordeles. Politikerne var i så måte ganske enige om oppgaven, men ikke helt.