Kjører du her i dag, bør du være obs på dette

Bjørgatunnelen kan bli stengt i perioder på inntil tre timer torsdag 13. september.

Vedlikeholdsarbeid Det pågår vedlikeholdsarbeid i Bjørgatunnelen torsdag.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Det opplyses på nettsiden til Statens Vegvesen.

Årsaken til den periodevise stenginga er vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy får passere.

Veimeldinga som gjelder Bjørgatunnelen har en varighet fra klokken 07.00 til klokken 20.00.