Inviterer kommunetopper til "årets viktigste frokost"

Over frokostbordet setter Astafjord vekst AS fokus på mangelen på tilrettelagte arbeidsplasser.

Frokost: 4. oktober blir det folksomt ved frokostbordet til Astafjord Vekst AS.  Foto: Morten Dokka

nyheter

4. oktober inviterer Astafjord vekst AS ordførerne, rådmennene, formannskapene og representanter fra regionale Nav-kontor fra sine eierkommuner Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy til det de omtaler som "årets viktigste frokost".

– Hensikten med arrangementet er å løfte mangelen på tilrettelagte arbeidsplasser opp på den politiske dagsordenen. Det er alt for få slike arbeidsplasser i dag, opplyser administrasjonsleder Camilla Reite i en pressemelding fra Astafjord vekst AS.

I pressemeldinga påpekes det at det på landsbasis er kun 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år som har en varig tilrettelagt arbeidsplass, og det er behov for mange tusen nye jobber.

– Frokosten setter søkelyset på dette, og vi håper det blir et arrangement inviterte parter både slutter opp om og legger merke til.

Arrangementet er en nasjonal hendelse som markeres av ASVLs medlemsbedrifter i hele landet.