Tilfører ytterligere tre millioner til næringsfondet

Berg kommunestyre vil signalisere at det satses på næringsutvikling i kommunen.

4,5 millioner. Totalt tilhøres næringsfondet til Berg kommune 4,5 millioner av midlene kommunen får fra Havbruksfondet.  Foto: Carina Hansen

Spenstig. Werner Enoksen (Ap) Syntes han var spenstig da han foreslo å sette ytterligere 2,5 millioner kroner til næringsfondet.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Kommunestyret i Berg vedtok i vår at de vil sette av midlene kommunen mottar fra Havbruksfondet til næringsfond og disposisjonsfond — med henholdsvis 1,5 millioner kroner og vel 2,5 millioner kroner. Men i ettertid har det vist seg at Berg kommer til å motta atskillig mer fra Havbruksfondet, faktisk så mye som 13,9 millioner kroner.

I den anledning tok kommunestyret tirsdag fatt på oppgaven med å finne ut hvordan restbeløpet på 9,9 millioner kroner skal fordeles. Politikerne var i så måte ganske enige om oppgaven, men ikke helt.


– Jeg tror aldri vi har vært så rik før

Tirsdag skal Berg kommunestyre bryne seg på en sjeldent lystbetont oppgave.


To forslag

Rådmannen hadde på forhånd lagt frem en blank innstilling, men med en klar formaning om at midlene aldeles ikke bør settes inn i drift. Politikerne lot seg heller ikke friste til en slik pengebruk, til tross for at det i løpet av kommunestyremøtet kom frem at rammeområdet for pleie,- rehabilitering- og omsorg (PRO) ligger an til et overforbruk på to millioner kroner i 2018.

I stedet kom det inn to forslag, som begge gikk på å plassere Havbruksmidlene i sin helhet i næringsfond og disposisjonsfond. Den eneste forskjellen mellom forslagene var hvordan midlene skulle fordeles mellom de to fondene. Werner Enoksen i Frp foreslo å sette av 2,5 millioner kroner til næringsfondet og 7,4 millioner kroner til disposisjonsfond, mens Nicklas Johansen fra Ap foreslo tre millioner til næringsfondet og 6,9 millioner til disposisjonsfondet.

– Ganske spenstig

– Jeg synes egentlig jeg var ganske spenstig da jeg foreslo 2,5 millioner til næringsfondet. I lys av de opplysinger vi har fått om overforbruk innen PRO tenker jeg kanskje at tre millioner kroner kanskje er i drøyeste laget, sa Enoksen til kommunestyret.

Ordfører Roar Åge Jakobsen fulgte opp og påpekte at overforbruk uansett ikke bør dekkes av penger på bok, og heller dekkes innafor det budsjettet man har satt. Det var noe Jan Harald Jansen (Ap) sa seg enig i.

– Vi må ikke bruke disse midlene vi får til å gire opp drifta i kommunen, og de må heller ikke bli ei sovepute for ikke å ta ned drifta til et forsvarlig nivå. Ved å sette av tre millioner til næringsfondet gir vi også et tydelig signal om at vi ønsker å satse på næringsutvikling, sa Jansen.

Enoksen var ikke uenig i det, men stod fortsatt på sitt forslag om 2,5 millioner kroner til næringsfondet.

– Det går an å tilføre penger til næringsfondet senere, men vi kan ikke hente pengene tilbake når de først er overført. Som sagt er det en utfordring på to millioner kroner som må dekkes inn på et eller annet vis, sa han.

Det var likevel Aps forslag som oppnådde flertall. Bare to stemte for Frps forslag.


Rekordutbetaling til laksekommunene

Til sammen 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet er tildelt kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for laksenæringen.