Trekkbil manglet skilt — selskap ilagt 30.000 kroner i bot

Trekkbil manglet de oransje skiltene for transport av farlig gods.

Farlig last. Skiltmangelen ble oppdaget da den finske trekkbilen var innom Finnsnes trafikkstasjon.   Foto: Amund Hansen

nyheter

Det er en bestemmelse i brann- og eksplosjonsvernloven som sier at transportenheter som transporterer farlig gods skal merkes med to rektangulære oransjefargede skilt, montert loddrett. Det ene skiltet skal være festet foran på kjøretøyet, og det andre bak.

Dette var ikke på plass da en finsk sjåfør kjørte inn på Finnsnes trafikkstasjon i mai i fjor. Det til tross for at trekkbilen han kjørte var lastet med 27.940 kilo ferrosilisium. Det var imidlertid ikke sjåføren, som skulle kjøre lasta videre til Sverige, som "fikk smellen" for forholdet, men det finske selskapet han kjørte for.

"Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes.", påpekes det i forelegget der det kommer frem at det finske selskapet er ilagt en bot på 30.000 kroner.

Boten er imidlertid ikke blitt vedtatt, noe som betyr at saken oversendes til domstolen. Saken er berammet til Senja tingrett 20. desember.