Nå må de tyngste kjøretøyene holde seg unna denne brua

Statens Vegvesen tar grep på grunn av den dårlige tilstanden til Bardufoss bru i Målselv kommune.
nyheter

Snart vil det komme opp nye skilt på Bardufoss bru på fylkesvei 178, brua over fossen ved kraftstasjonen. Dette etter at Vegvesenet har fattet vedtak om skilting av totalvektsgrense for kjøretøy på 40 tonn og aksellastgrene på åtte tonn for brua.

Årsaken er rett og slett tilstanden til brua. Nettopp av denne grunn ble heller ikke skilttiltaket sendt ut på høring før vedtaket ble fattet.

"Det kreves ikke at skiltene 318 Totalvektgrense og 320 Aksellastgrense sendes på høring når reguleringen er en følge av rent tekniske forhold ved vegen.", heter det i Vegvesenets vedtak.

Vedtaket vil være gyldig fra den dag skiltene er oppsatt og avdekket.

Bardufoss bru er én av flere bruer som i flere år har vært i Statens vegvesens søkelys.