Vil ikke nedklassifisere veier likevel

I fjor høst startet Berg kommune opp en prosess med mål om å nedklassifisere totalt fire kilometer kommunal vei. Nå ber rådmannen politikerne om å stanse saken.

Manglende kapasitet. Rådmann Wenche Pedersen påpeker i saksframlegget til kommunestyret at administrasjonen ikke har kapasitet til å utrede nedklassifisering videre.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Daværende rådmann i Berg kommune, Tore-Jan Gjerpe, erkjente at det var «touchy» saker da han i fjor initierte nedklassifiseringssaken. Han ønsket likevel å gjennomføre prosessen for å få ting på stell, både for å spare inn brøyte- og vedlikeholdskostnader, samt et ønske om å få på plass prinsipper for mest mulig likebehandling. I henhold til et vedtak fattet av kommunestyret ble det gjennomført en høringsrunde, og i den anledning kom det inn 15 innspill.

Nå ber imidlertid nåværende rådmann i Berg, Wenche Pedersen, om at saken stanses.