– Befolkningen her er lurt trill rundt

Thorstein Jørgensen (63) er inne i andre generasjon med historien om gang - og sykkelstien til Trollvik. Han lurer på om han noensinne selv vil oppleve å se dette bli fullført.

EN KAMP OVER FLERE GENERASJONER: Fra han var ung har Thorstein Jørgensen (t.v. foran) vært med og kjempe for sikring av veien fra Gisundbrua og nordover til Trollvik.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Jørgensen er en av dem som har levd i minst en generasjon med lovnaden om at det skulle bygges gang- og sykkelsti langs veien fra Gisundbrua og nordover. Til nå har det blitt bygd bare en drøy kilometer med ordentlig gang- og sykkesti - og det i et nærmest ubebodd område.

Har fått bare smuler

– Bygging av både gang- og sykkelsti var som sagt lovd bebeoerne her i Trollvik og på Leiknes, Til nå har vi fått rundt en og en halv kilometer av denne trafikksikringen. Men mesteparten mangler, og det på den mest trafikkfarlige strekninga. Jørgensen sier at skylda for at det hele vil han ikke utdele, men sier at det nok kan ligge hos både de som er røde og de som er blå.