Historisk august-måned: 100.000 tonn laks eksportert

Norge eksporterte 100.000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 10.500 tonn eller 12 prosent.

HISTORISK 100.000 tonn laks ble eksportert i august.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Verdien økte med 500 millioner kroner eller 9 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er det eksportert 672.000 tonn laks til en verdi av 43,8 milliarder kroner, opplyser Norges Sjømatråd i en pressemelding.

– Polen er det største vekstmarkedet for laks i august, med en økning på 136 millioner kroner, eller 19 prosent, sier Gitte Hannemann Mollan, utsending for Norges sjømatråd i Tyskland og Polen.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,50 kroner i august 2017, var den 55,73 kroner per kilo i august 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i august.

Samlet eksportverdi hittil: 63 millliarder

Ifølge Norges Sjømatråd eksporterte Norge 178.000 tonn sjømat for totalt 8 milliarder kroner i august. Volumet var på samme nivå som august 2017, mens eksportverdien økte med 463 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 63 milliarder kroner. Eksportvolumet økte 11 prosent, mens verdiveksten var på 4,5 prosent, opplyser sjømatrådet.

– En fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks gir ny eksportrekord for august måned. Polen og USA var de største vekstmarkedene for laks i august, samtidig som Frankrike fortsatt er blant de største markedene, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Ambisjon om fortsatt vekst

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til Sjømatrådet at han er fornøyd med utviklingen:

- Det er gledelig at eksportverdien av norsk sjømat fortsetter å øke. Norsk sjømat er ettertraktet i hele verden, og regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal fortsette å vokse, forteller fiskeriministeren.