Nergård kjøper seg inn i Global Fish

Via sitt datterselskap på Værøy, Lofoten Viking, kjøper Nergård AS seg inn i Global Fish AS i Ålesund med 40 prosent. Sammen skal de tre selskapene etablere et felles salgsselskap for pelagiske produkter.

POSISJONERER SEG Styreleder Tommy Torvanger (nummer to fra høyre) og COO og salgsdirektør Jón Ingi Björnsson i Nergård (t.h) tar nå grep for å posisjonere seg ytterligere innafor pelagisk. Det berører også brødrene Johan Arild Hansen (t.v) og Frank Magne Hansen som nå går sammen med Nergård om å drive anleggene i Senjahopen, inkludert det pelagiske anlegget.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Nergård er på offensiven for tida. Ikke mange ukene etter at den overraskende nyheten kom at de kjøper opp nabobedriften Aksel Hansen i Senjahopen og innleder et samarbeid og partnerskap med Hansen-brødrene Johan Arild og Frank Magne for å styrke seg på hvitfisk på Senja, kommer nå nyheten om at de kjøper seg inn i Global Fish AS.

Ifølge en pressemelding har Global Fish AS gjennomført en rettet emisjon mot Lofoten Viking AS (som er majoritetseid av Nergård), som betyr at Lofoten Viking får en eierandel på 40 prosent i Global Fish AS.

1,7 milliarder

– Nergård AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS har videre besluttet å etablere et felles salgsselskap, Global Fish Sales AS. Global Fish Sales AS vil ha hovedkontor i Ålesund og et avdelingskontor i Tromsø. Global Fish Sales AS vil i hovedsak omsette alle pelagiske produkter fra Nergård Sild AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS. I tillegg omfatter avtalen deler av hvitfisk og biprodukter fra Lofoten Viking AS. Selskapet beregnes å få en årlig omsetning omkring 1.7 milliarder, heter det i pressemeldingen.

Gjennom salgsselskapet Global Fish Sales AS vil man ifølge pressemeldingen kunne styrke markedsposisjonen til alle tre partene, samt skape trygghet hos kunder i primærmarkedene gjennom et utvidet sortiment og større volum.

- Selskapene utfyller hverandre råstoff- og produksjonsmessig med anlegg på Senja, Værøy og Florø, heter det i pressemeldingen.

Felles selskap

I forbindelse med satsingen i Senjahopen, skal Nergård og Hansen-brødrene etablere et nytt felles, selskap som skal samle all aktiviteten ved begge anleggene, herunder også det pelagiske anlegget. Frank Magne Hansen blir leder for virksomheten. Råstoffet til satsingen sikres ved at Nergård kjøper seg inn med 40 prosent i Berg Fiskeriselskap. Her fortsetter Johan Arild Hansen som majoritetseier.