Håper å få på plass trafikklys før året er omme

Mye mulig er 2018 året der Finnsnes får sitt aller første trafikksignalanlegg.

I år Statens Vegvesen håper å få opp trafikklys her — ved gangfeltet utenfor Amfi på Finnsnes — før året er omme.   Foto: Amund Hansen

Flere steder Avdelingsleder Rigmor Thorsteinsen i Statens Vegvesen sier at de ikke direkte har vurdert lysregulering flere steder på Finnsnes.   Foto: Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen

nyheter

Statens Vegvesen har en stund ønsket å etablere et trafikksignalanlegg i gangfeltet i Storgata på Finnsnes, like ved Amfi-senteret. Dette fordi man har sett at kombinasjonen av fotgjengere, biltrafikk og mye tungtransport utgjør en høy ulykkesrisiko. Av den grunn ble det i fjor sommer lagt ned kabler i grunnen for å forberede et trafikksignalanlegg. Noe trafikklys har det likevel ennå ikke blitt noe av.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Rigmor Thorsteinsen, opplyser imidlertid til Folkebladet at det fort kan endre seg.

– Håpet er å få dette opp i år. Vi har satt av penger og gjennomført dialog med entreprenør, men det er den del bestillingstid på utstyret som vi er avhengige av, sier Thorsteinsen.


Har lagt kablene klar for lysregulering

Kablene er gravd ned og alt er klart. Nå gjenstår bare den endelige beslutningen.


Satt av midler

Skulle ikke tida rekke til i år, regner avdelingsdirektøren med at trafikksignalanlegget kommer på plass til neste år.

– Hva koster det?

– Vi har ikke fått alt av priser ennå, men det er satt av midler til tiltaket. Hvis ikke prisene går utover det vi fra før har fått anslått, så kommer anlegget opp, sier Thorsteinsen.

Ikke vurdert

Bussåjfør og Ap-politiker i Lenvik, Ole Roger Storås, er en som ønsker trafikklys i Storgata velkommen. Han mener også at det er et potensiale for lysregulering i flere kryss på Finnsnes, og har i den anledning tidligere pekt på «Snoopy»-krysset og Corner-krysset, samt krysset nedfor Domus og krysset nedfor rådhuset.

– Har dere vurdert lysregulering i flere kryss på Finnsnes?

– Ikke direkte, men vi ser selvfølgelig på trafikksituasjonen og har dialig med kommunen om trafikkavvikling hver gang når det bygges ut flere boliger eller kontorbygg.


Nå er lysregulering her sendt ut på høring

Statens Vegvesen vurderer trafikksignalanlegg på Finnsnes.

 

Negative konsekvenser

Thorsteinsen poengteres for øvrig at det fra Vegdirekroratets side settes ganske strenge krav når det gjelder trafikksignalanlegg.

– Det kan være noen negative konsekvenser også med slike anlegg. Lysregulering vil kunne forlenge trafikkavviklinga og i enkelte tilfeller føre til mer kø. Derfor skal det være et tilstrekkelig trafikkgrunnlag før man benytter seg av en slik løsning, understreker avdelingsdirektøren.

Settes det opp et trafikksignalanlegg uten tiltrekkelig trafikkgrunnlag riskerer man også at respekten for trafikklysene ikke blir så god som ønskelig.

– Det er derfor ikke aktuelt å sette opp lysregulering for rushtida. Det må være en viss trafikkmengde over hele døgnet får man benytter seg av slike anlegg.