Bøndene sliter med for små avlinger:

Samtidig står 140.000 dekar dyrkbar mark uslått

Mange bønder i Midt- og Sør-Troms sliter med avlinger som bare er halvparten så store som i et normalår. Samtidig er det gress på alle kanter som bøndene ikke får tilgang på.

For lite areal Sauebonde Martin Ness i Lenvik mener myndighetene må ta tak situasjonen. – Mange sitter på jorda si. Dem finner du overalt, sier han.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Folkebladet har vært i kontakt med flere som sliter med dårlige avlinger. Martin Ness i Lenvik er en av dem. Han har bare 40–50 prosent av hva han kunne slått i et normalår. Han mener de har mista en hel sommermåned i år. Ness ser ikke bort fra at spesielt de som driver stort blir nødt til å redusere antall dyr.

Bøndene slipper ikke til

Det er ikke annet enn et stort paradoks at det samtidig står uslått mark på alle kanter. Ifølge fylkesmann er det 140.000 dekar dyrkbar mark som ikke drives i Troms.