Bruker 9,4 millioner på ny bru her

Neste uke starter Troms fylkeskommune byggingen av ny bru der fylkesvei 155 Seljeskogveien krysser over Skårvikelva i Salangen kommune.

Starter opp Arbeidet med å bygge ut ei ny bru over Skårvikelva starter opp 13. august.   Foto: Troms Fylkeskommune

nyheter

Brua som krysser Skårvikelva er ifølge en pressemelding fra Troms fylkeskommune moden for utskiftning. Fylkeskommunen har derfor bevilget penger til å bygge en ny bru rett i nedkant av dagens bru. Hovedentreprenør for arbeidet er altafirmaet HAK AS, og kontraktssummen er på 9,4 millioner kroner ekskludert moms. Underentreprenør er Rognmo Graveservice AS fra Målselv.

– Med de stramme økonomiske rammene Troms fylkeskommune har, er det bra at vi likevel klarer å prioritere noen nødvendige tiltak som dette, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Ny vei på begge sider

Den nye brua får en totallengde på 21 meter og en kjørebredde på 7,5 meter. I tillegg til bru skal det også anlegges ny vei på begge side av den nye brua, omlag 70 meter før brua og rundt 110 meter ovenfor brua.

Midlertidig vei

Troms fylkeskommune er vegeier, og Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen. Prosjektet starter opp 13. august og skal være ferdig innen midten av november. I forbindelse med grunnarbeidet vil det i ukene 34-38 bli nødvendig med noe sprengningsarbeider. Beboere i nærheten vil varsles før sprenging.

"I hele anleggsperioden vil trafikken passere på en midlertidig vei forbi anleggsstedet. Denne omkjøringsvegen blir litt smalere enn hovedveien og trafikantene oppfordres til å ta hensyn og avpasse farten etter forholdene.", opplyses det i pressemeldinga.