SpareBank 1 Nord-Norge med formidabelt halvårsresultat

SpareBank 1 Nord-Norge har et resultat før skatt på 953 millioner kroner etter første halvår. Det er 122 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Godt resultat Etter at første halvår av 2018 er tilbakelagt kan Sparebank 1 Nord-Norge vise til et resultat før skatt på 953 millioner kroner. Konsernsjef Jan-Frode Janson forklarer det gode resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Konsernsjef Jan-Frode Janson forklarer det gode resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter. I en pressemelding poengteres det at stadig flere privatkunder velger SpareBank 1 Nord-Norge. Utlånsveksten i privatmarkedet siste 12 måneder er på 8,8 prosent.

– Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i landsdelen, og at ved å velge oss er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. De siste årene har vi vært opptatt av å vise hvordan det lokale eierskapet kommer tilbake som et samfunnsutbytte, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

De ti siste årene har samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge vært på nær to milliarder kroner.

– Dette gjør at vi hvert år kan bidra til utallige gode prosjekter i hele landsdelen. Som sparebank har vi ikke bare eiere på børs, og det gode resultatet så langt i 2018 vil derfor glede mange i året som kommer, sier Janson.

Viktig lokalkunnskap

Veksten er enda sterkere i bedriftsmarkedet, med en økning i utlån til små og mellomstore bedrifter på hele 16,8 prosent.

– Her får vi stadig signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner de lokale mulighetene og utfordringene. Vår struktur med lokal tilstedeværelse henger tett sammen med vår satsing på små og mellomstore bedrifter, sier Janson.

Vekst over tid

De siste ti årene har veksten i utlån til bedriftsmarkedet nasjonalt vært aller størst blant sparebanker, med et økt utlånsvolum på 50 prosent i perioden. Det viser rapporten «Hvem finansierer Norge» fra Menon. Rapporten viser også at utenlandske banker i større grad gir utlån til bransjer med lav kredittrisiko og bedrifter i sentrale strøk.

– Under finanskrisen prioriterte utenlandske banker markedet i sine hjemland, og særlig i Nord-Norge er en lav andel av næringslivet finansiert av utenlandske banker. For oss finnes det knapt noe viktigere enn å finansiere nordnorsk næringsliv, og veksten vi opplevde da andre trakk seg ut har fortsatt de siste årene, forklarer konsernsjefen.


SpareBank 1 Nord-Norges resultat etter 1. halvår 2018 (Tall fra 1. halvår 2017 i parentes):

Resultat før skatt  953 mill kr (831 mill kr)
Egenkapitalavkastning13,3 % (12,3 %)
Kostnadsprosent  41,9 % (41,5 %)
Ren kjernekapitaldekning14,7 % (15,4 %)
Utlånstap  36 mill kr (88 mill kr)