Nergård og Aksel Hansen AS forener kreftene i et nytt, felles selskap

Ser store muligheter i å gjøre mer med råstoffet

– Penger er ikke det viktigste i dette, men å skape noe. Det sier Johan Arild og Frank Magne Hansen etter at brødrene nå selger fiskebruket sitt i Senjahopen til Nergård.

FORENER KREFTENE: Brødrene Johan Arild Hansen (t.v) og Frank Magne Hansen går sammen med styreleder Tommy Torvanger og salgsjef Jón Ingi Björnsson i Nergård om å skape en ny sjømataktør med anlegg på Senja og Sørøya. Det nye selskapet får blant annet tilgang på råstoffet til Berg Fiskeriselskap, som brødrene Hansen kontrollerer. To av båtene til selskapet ses her liggende ved kai.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

De to brødrene trekker seg ikke ut av næringa etter salget. De blir begge med videre i det nye selskapet som blir etablert i kjølvannet av handelen.

Med kjøpet slår Nergård sammen Aksel Hansen-bruket med sine egne anlegg i Senjahopen Gryllefjord, Fjordgård, Grunnfarnes og på Sørøya i Finnmark i et nytt selskap.